jazernicke jazierko

Oficiálna webová stránka obce Jazernica

Obecný deň.

V sobotu 11.8. 2018 sa uskutoční Obecný deň. O občerstvenie a zábavu sa postarajú poslanci Obecného zastupiteľstva.

Všetci ste vítaní.

 

Vývoz komunálneho odpadu od 15.júna 2018  bude každý párny piatok,  raz za dva týždne. 

 Starý textil.

Starý textil , staré topánky , hračky môžete odovzdávať do kontajnera pri starej škole. Textil môže byť opotrebovaný ale čistý. Topánky zviazané šnúrkami dokopy. Veci sa použijú na charitatívne účely . Čo sa nepoužije bude zrecyklované. Odovzdaním textilu šetríte životné prostredie a obci a sebe poplatky za komunálny odpad. 

Ďakujem !

starosta

 

Výsledky volieb do VUC 04. 11. 2017

 


Posledne pridané dokumenty

Zmluva o dielo - oprava mosta

Natur Pack - dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Záverečný účet Obce Jazernica za rok 2017
Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na funkčnú klasifikáciu a kategórie

Prevádzkový poriadok cintorína 1.4.2018

Zmluva DPO SR o poskytnutí dotácie pre DHZ

Všeobecné záväzné nariadie obce č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

 Rozpočet obce Jazernica 2018 - 2020

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 (155.88 KB)

Návrh - Všeobecné záväzné nariadie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ T.Teplice
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ Mošovce

Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, spol. s r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ECAV Ivančiná
Zmluva o dielo - chodníky - TERACOM, s. r.o.

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

 Zmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Medvecká
 Zmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Medvecká - Dodatok č.1

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany

Všeobecné záväzné nariadie obce o poskytovaní dotácií

Oznamenie o začatí stavebného konania - chodník

Individuálna výročná správa Obce Jazernica za rok 2016
Záverečný účet obce Jazernica za rok 2016 - návrh

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Miestna ľudová knižnica

Utorok 17:00 - 18:30

Tvorivé dielne

Srdečne pozývame milovníkov ručných prác na tvorivé dielne pod vedením Zdenky Brnovej.

utorok 28.11.2017 o 17:00 hod.

Doneste si nožnice, ihly a ak máte tak aj nejaký materiál z ktorého si chcete vyrobiť vianočnú ozdobu.

Letecké snímky obce Jazernica


Deň obce - 19.8.2017


Zápisnica z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
26.04.2018 o 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
29.3.2018 o 18.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
1.3.2018 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
18.1.2018 16.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
14.12.2017 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
30.11.2017 16:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
12.10.2017 17.00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
13.07.2017 17:00 kultúrny dom Jazernica

Archív

Website design & development by CodeShore