jazernicke jazierko

Oficiálna webová stránka obce Jazernica

Prezidentské voľby 2019

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Jazernici na voľby prezidenta SR je možno doručovať do 12.02.2019

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby prezidenta SR je možno doručovať od 12.02.2019 do 28.02.2019

Oznámenia a žiadosti podávajte osobne na obecnom úrade alebo
e-mailom  jazernica@gaya.sk


Starý textil

Starý textil, staré topánky, hračky môžete odovzdávať do kontajnera pri starej škole. Textil môže byť opotrebovaný ale čistý. Topánky zviazané šnúrkami dokopy. Veci sa použijú na charitatívne účely . Čo sa nepoužije bude zrecyklované.

Odovzdaním textilu šetríte životné prostredie a obci a sebe poplatky za komunálny odpad. 

Ďakujem !

starosta

 

Výsledky volieb do VUC 04. 11. 2017


Posledne pridané dokumenty

Zmluva - audit obece 2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Natur Pack - 2. dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Viacročný rozpočet obce Jazernica na rok 2019-2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Návrh finančného rozpočtu na roky 2019-2021
Návrh finančného rozpočtu na roky 2019-2021 príjmy a výdavky

Zámenná zmluva - Tanistrák

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Zmluva o spracovani osobných údajov - Mesto T. Teplice

Zmluva o dielo - oprava mosta

Natur Pack - dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Záverečný účet Obce Jazernica za rok 2017
Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na funkčnú klasifikáciu a kategórie

Prevádzkový poriadok cintorína 1.4.2018

Zmluva DPO SR o poskytnutí dotácie pre DHZ

Všeobecné záväzné nariadie obce č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

 Rozpočet obce Jazernica 2018 - 2020

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 (155.88 KB)

Návrh - Všeobecné záväzné nariadie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ T.Teplice
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ Mošovce

Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, spol. s r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ECAV Ivančiná
Zmluva o dielo - chodníky - TERACOM, s. r.o.

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

Predaj poľnohospodárskeho pozemku

9577m2
4,50 EUR za m2

Miestna ľudová knižnica

Utorok 17:00 - 18:30

Vývoz komunálneho odpadu
od 15.júna 2018

každý párny piatok, raz za dva týždne. 

Tvorivé dielne

Srdečne pozývame milovníkov ručných prác na tvorivé dielne pod vedením Zdenky Brnovej.

utorok 28.11.2017 o 17:00 hod.

Doneste si nožnice, ihly a ak máte tak aj nejaký materiál z ktorého si chcete vyrobiť vianočnú ozdobu.

Letecké snímky obce Jazernica


Deň obce - 19.8.2017


Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
31.01.2019 o 17.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
29.11.2018 o 17.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
25.10.2018 o 18.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
23.08.2018 o 19.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
28.06.2018 o 18.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
24.05.2018 o 18.15 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
26.04.2018 o 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
29.3.2018 o 18.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Archív

Website design & development by CodeShore