jazernicke jazierko

Oficiálna webová stránka obce Jazernica

Vážení občania

dane a poplatky môžte platiť na Obecnom úrade u pani ekonómky ,do konca mája 2018. Ďakujem.

starosta

  

Milí spoluobčania , v sobotu 7.7.2018 sa uskutoční výlet na Oravskú priehradu a Oravský hrad . Odchod autobusu je o 7.00 spred kultúrneho domu. Poplatok je 7.00- Eur. Svoju účasť nahláste p. Michalkovej na Obecnom úrade. Teším sa na Vašu účasť. 

Vývoz komunálneho odpadu od 1.mája 2018  bude každý nepárny štvrtok,  raz za dva týždne. 

 Starý textil.

Starý textil , staré topánky , hračky môžete odovzdávať do kontajnera pri starej škole. Textil môže byť opotrebovaný ale čistý. Topánky zviazané šnúrkami dokopy. Veci sa použijú na charitatívne účely . Čo sa nepoužije bude zrecyklované. Odovzdaním textilu šetríte životné prostredie a obci a sebe poplatky za komunálny odpad. 

Ďakujem !

starosta

 

Výsledky volieb do VUC 04. 11. 2017

 


Posledne pridané dokumenty

Natur Pack - dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Záverečný účet Obce Jazernica za rok 2017
Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na funkčnú klasifikáciu a kategórie

Prevádzkový poriadok cintorína 1.4.2018

Zmluva DPO SR o poskytnutí dotácie pre DHZ

Všeobecné záväzné nariadie obce č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

 Rozpočet obce Jazernica 2018 - 2020

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 (155.88 KB)

Návrh - Všeobecné záväzné nariadie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ T.Teplice
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ Mošovce

Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, spol. s r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ECAV Ivančiná
Zmluva o dielo - chodníky - TERACOM, s. r.o.

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

 Zmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Medvecká
 Zmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Medvecká - Dodatok č.1

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany

Všeobecné záväzné nariadie obce o poskytovaní dotácií

Oznamenie o začatí stavebného konania - chodník

Individuálna výročná správa Obce Jazernica za rok 2016
Záverečný účet obce Jazernica za rok 2016 - návrh

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Miestna ľudová knižnica

Utorok 17:00 - 18:30

Tvorivé dielne

Srdečne pozývame milovníkov ručných prác na tvorivé dielne pod vedením Zdenky Brnovej.

utorok 28.11.2017 o 17:00 hod.

Doneste si nožnice, ihly a ak máte tak aj nejaký materiál z ktorého si chcete vyrobiť vianočnú ozdobu.

Letecké snímky obce Jazernica


Deň obce - 19.8.2017


Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
1.3.2018 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
18.1.2018 16.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
14.12.2017 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
30.11.2017 16:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
12.10.2017 17.00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
13.07.2017 17:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
29.06.2017 18.00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
25.05.2017 17:00 kultúrny dom Jazernica

Archív

Website design & development by CodeShore